Sportgolv och idrottsgolv

När du utövar en idrott tänker du kanske inte så mycket på vilken typ av golv du rör dig på. Men underlaget är väsentligt för all idrottsverksamhet – utan rätt idrottsgolv tappar du fotfäste och saknar en grund att stå på.

Rätt sportgolv till idrottshallen

Olika idrottsverksamheter har behov av olika golvtyper, och det finns många olika material och varianter att välja mellan på marknaden. Skolans gymnastiksal och en idrottshall för elitidrott kräver olika idrottsgolv, så även golv för olika idrotter. Medan basket kräver ett golv med ett hårt ytskikt för bra studs vill man som innebandyspelare hellre ha sviktande golv med elastisk beläggning. Konstruktionen av idrottsgolv regleras i direktivet SS-EN 14904:2006, som du kan läsa mer på hos sis.se.

Rätt gymgolv och träningsgolv

Golvet i en träningslokal eller ett gym behöver dels vara i rätt material, dels ha rätt utseende. Golvet fungerar här ofta som guide till olika träningszoner eller rum, och har därför ofta olika färger eller mönster. Själva golvet behöver i sin tur vara anpassat för ändamålet – ett golv för gymmaskiner och redskap behöver tåla större belastning än golvet i en yogastudio, som istället behöver vara bekvämt att sitta direkt på.

Hitta rätt träningsgolv och gymgolv

Det finns många olika leverantörer och golvtyper på marknaden, och det kan vara svårt att välja en leverantör som känns rätt. Försök att välja en leverantör med dokumenterad erfarenhet och produkter av hög kvalitet när du väljer gymgolv. Ett exempel är Unisport, som med 400 anställda och verksamhet i hela Norden är en etablerad och pålitlig aktör som kan ge dig experthjälp i ditt val av träningsgolv och gymgolv. 

Utseende och funktion i gymgolv

Att hitta rätt kombination av ett bra ändamålsenligt gymgolv i träningslokalen som samtidigt är snyggt och informativt kan vara svårt. Det är viktigt att komma ihåg att även utseendet påverkar funktionen – med texttryck på golvet eller olika färgkoder signalerar golvet var besökarna hittar olika saker. Vad gäller användningsområden behöver du också tänka på vilken aktivitet som ska utföras på vilket golv, så att det klarar av belastning och slitage.

Livslängd och hållbarhet på gymgolv

Belastningen och slitaget på ett gymgolv har inte bara med användarvänligheten att göra. Att lägga golv i en hel träningslokal innebär självklart stora kostnader. Att välja ett golv av högre kvalitet kan vara en högre engångskostnad som kan löna sig i längden, när du inte behöver slita upp och byta ut det några få år senare. Välj därför rätt golv till rätt lokal, och undvik onödigt slitage på grund av felanvändning, spring med utomhusskor eller liknande.

Hitta rätt sportgolv

Oavsett användningsområde och nivå på utövare är det viktigt att ett sportgolv motsvarar rätt behov. Idrottsgolv finns av många olika material och märken, som ger olika förutsättningar för användningen. För att göra rätt val av sportgolv behöver du tänka på aspekter som golvets livslängd, säkerhet, underhåll och komfort – allt spelar in i valet av rätt sportgolv. Vänd dig till en erfaren leverantör som Unisport för experthjälp vid ditt val av sportgolv till er idrottsanläggning.

1

Punktelastiskt golv

I ett punktelastiskt sportgolv lägger man en mjuk beläggning på ett hårt underlag, som betong. Golvtypen är vanlig i mindre idrottshallar för barn, som förskolor och aktivitetsytor. I större sammanhang och med tyngre personer än 50 kg kan ett punktelastiskt golv upplevas för hårt, om det inte kompletteras med ett ytelastisk lager – vilket gör golvet till ett så kallat kombinationselastiskt, som passar för alla åldrar och allt från gymnastik till handboll.

2

Ytelastiska idrottsgolv

Ett ytelastiskt eller planelastiskt idrottsgolv består av en hård beläggning, som trä, på ett sviktande undergolv. Kombinationen av undergolv och ytbeläggning anpassas beroende på vilken belastning golvet ska klara av och vilken idrott som ska utföras där. Den stora uppenbara fördelen med ytelastiska idrottsgolv är att de ger en bra bollstuds, varför golvtypen särskilt lämpar sig för sporter som basket. För barn och personer under 50 kg kan detta golv kännas för stumt.

3

Kombinationselastiskt sportgolv

Med en punktelastisk yta på en ytelastisk underlagskonstruktion får du en kombination av de båda golvtyperna, vilket passar i idrottshallar som används av både stora och små – med en mjuk yta för lättare personer samtidigt som golvet ger tillräcklig stötupptagning för tyngre personer. Kombinationselastiskt sportgolv kräver dessutom mindre underhåll. En nackdel är att vissa idrotter kräver andra golv – FIBA, baskets internationella organ – kräver till exempel ytelastiska golv för internationellt spel.