Diabetesfot

Diabetesfot, även känd som diabetisk fot, är en komplikation av diabetes som drabbar fötterna. Det uppstår på grund av skador på nerver och blodkärl i fötterna som orsakats av höga blodsockernivåer över tid. Diabetisk fot kan leda till sår, infektioner och i värsta fall kan det krävas amputation av fötterna. Därför är det viktigt för personer med diabetes att noggrant övervaka sin blodsockernivå och ta hand om sina fötter genom regelbunden fotvård och kontroller hos vårdpersonal.

Symptom på diabetesfot

Diabetisk fot kan ge upphov till olika symtom och känslor. Vissa vanliga kännetecken inkluderar:

Domningar och stickningar

Människor med diabetesfötter kan uppleva en känsla av domningar eller stickningar i fötterna. Detta beror på att höga blodsockernivåer kan skada nerverna, vilket resulterar i känselbortfall.

Smärta

Vissa personer kan uppleva smärta i sina fötter på grund av diabetesfot. Smärtan kan vara brännande, stickande eller värkande och kan vara värre vid beröring eller tryck.

Sår som inte läker

Diabetesfötter kan leda till sår på fötterna som inte läker ordentligt. Dessa sår kan vara smärtsamma och mottagliga för infektioner.

Tappad temperaturkänsel

Nervernas skada kan påverka förmågan att känna temperaturförändringar, vilket kan leda till att personer med diabetesfötter inte märker om de bränner eller fryser sina fötter.

Förtjockningar i huden

Diabetes kan orsaka förtjockningar av huden på fötterna. Detta kan göra huden mer benägen att spricka, bilda sår eller utveckla förhårdnader.

Svampinfektioner

Personer med diabetes är mer mottagliga för svampinfektioner på fötterna. Symptom kan inkludera klåda, rodnad, fjällning eller obehag i huden.

Vad kan man göra åt diabetesfötter?

För att ta hand om diabetesfötter och minska risken för komplikationer finns det flera åtgärder och behandlingar som kan vidtas, till exempel:

Blodsockerkontroll

Att hålla blodsockernivåerna inom rekommenderade nivåer är avgörande för att minska risken för diabetesfot. Detta kan uppnås genom regelbunden övervakning av blodsockret, medicinering (om ordinerat av en läkare) och en hälsosam kost.

Fotvård

Daglig fotvård är viktigt för att förebygga besvären. Det inkluderar regelbunden rengöring och noggrann inspektion av fötterna för att upptäcka eventuella sår, blåsor eller tecken på infektion. Klippa naglarna rakt över och undvika att klippa för kort. Applicera fuktkräm för att hålla huden mjuk, undvik dock att applicera mellan tårna.

Sårbehandling

Om sår uppstår är det viktigt att söka medicinsk vård omedelbart. Sår kan behöva rengöras, desinficeras och förband kan behövas för att främja läkning och förebygga infektioner. Ibland kan specialistvård, som sårbehandling med hjälp av vakuumterapi eller kirurgisk behandling, vara nödvändig. Hos Aktiv ortopedteknik kan du få hjälp med att behandla diabetesfot. Du kan även vända dig till en fotterapeut eller specialistfotvård för behandling. Är du osäker på var du ska börja kan du alltid söka hjälp hos din vårdcentral, eller närmsta akutmottagning om läget är akut.

Fotskydd

Användning av välpassande skor som är bekväma och stödjande är viktigt för att undvika trycksår och skador på fötterna. Skor ska ha tillräckligt med utrymme för tårna och vara tillverkade av andningsbart material. Vid behov kan specialtillverkade skoinlägg eller ortopediska skor rekommenderas.

Regelbundna kontroller

Att regelbundet besöka en fotvårdsspecialist eller en vårdgivare för fotundersökningar och övervakning av diabetesfötter är viktigt. De kan identifiera eventuella problem i tid och ge råd om lämplig vård och förebyggande åtgärder.

Vanliga frågor

Vad är diabetesfot?

Som vi redan varit inne lite på längre upp på sidan, är diabetesfot en komplikation av diabetes som uppstår på grund av skador på nerver och blodkärl i fötterna, som en komplikation av höga blodsockernivåer över tid. Det kan leda till sår, infektioner och andra problem i fötterna.

Vilka komplikationer kan uppstå om man inte behandlas?

Om man inte behandlas kan det leda till allvarliga komplikationer såsom infektioner som sprids till benen (osteomyelit), sår som inte läker och utvecklas till fotsår (fotulkus), kärlsjukdomar, och i extrema fall kan det krävas amputation av delar av eller hela foten.

När bör man söka medicinsk hjälp?

Det är viktigt att söka medicinsk hjälp om du upplever symtom som domningar, smärta eller sår som inte läker på fötterna, eftersom dessa kan vara tecken på diabetesfötter. Det är också viktigt att regelbundet besöka en vårdgivare eller fotvårdsspecialist för fotundersökningar och övervakning, även om inga specifika problem uppstår, för att tidigt upptäcka och behandla eventuella förändringar eller komplikationer.

Har man rätt till fotvård om man är diabetiker?

Ja, personer med diabetes har rätt till särskild fotvård och behandling på grund av risken för diabetesfötter och relaterade komplikationer. I många fall krävs en remiss från en läkare för att få tillgång till specialiserad fotvård. Det kan innebära att besöka en fotterapeut eller annan kvalificerad fotvårdsspecialist som har expertis inom diabetesrelaterade fotproblem.