Droppfot

Droppfot ger svårigheter med framfoten och besvären kan påverka gångmönstret och öka risken för fall. Behandling kan omfatta fysioterapi, användning av ortoser eller ibland kirurgi. Läs mer om droppfot här!

Vad är droppfot?

Droppfot är en medicinsk term som beskriver ett tillstånd där en person har svårigheter att lyfta framfoten och hålla den i en normal position när de går. Det beror vanligtvis på skador eller sjukdomar som påverkar nervsystemet, särskilt nerverna som kontrollerar fotens muskler. Det kan resultera i en störning av gångmönstret och ökad risk för fall.

Symptom

Droppfot kan ge upphov till olika symtom, inklusive:

Svårigheter att lyfta framfoten

En person med droppfötter kan ha svårt att lyfta upp den främre delen av foten när de försöker gå eller kliva upp för trappor. Istället kan foten släpa eller slå i marken.

Gångstörningar

På grund av svårigheten att kontrollera foten korrekt kan personen uppleva förändringar i sitt gångmönster. Det kan inkludera att höja benet högre än vanligt för att undvika att foten släpar i marken.

Nedsatt balans och ökad risk för fall

Då foten inte kan lyftas ordentligt kan balansen påverkas negativt, vilket ökar risken för att snubbla eller falla.

Muskeltrötthet eller smärta

Eftersom fotens muskler kan vara överansträngda på grund av att de kompenserar för droppfoten, kan det leda till muskeltrötthet eller smärta i foten, vaden eller underbenet.

Vad kan man göra åt droppfötter?

För att behandla droppfötter finns det flera alternativ:

Träffa en ortoped

Att gå till en ortoped kan vara till stor hjälp för personer som lider av droppfot. En ortoped är specialiserad på skelett- och muskelsjukdomar och kan ge en noggrann utvärdering av droppfotens orsak och svårighetsgrad. Ortopeden kan rekommendera lämpliga behandlingsalternativ som fysioterapi, ortoser eller till och med kirurgi, baserat på den individuella patientens behov. Att få professionell hjälp från en ortoped kan bidra till att förbättra gångförmågan och livskvaliteten för personer med droppfot. Hos Aktiv ortopedteknik kan du få träffa en ortoped och få hjälp med att behanda droppfot.

Fysioterapi

En fysioterapeut kan rekommendera övningar för att stärka fotens muskler och förbättra rörelseförmågan. Det kan också inkludera tekniker som elektrostimulering för att stimulera musklerna.

Ortoser

Användning av en fotortos eller en ankel-fot-ortos kan hjälpa till att hålla foten i en korrekt position och underlätta gång. Ortosen kan stödja foten och hjälpa till att lyfta den främre delen av foten när man går.

Medicinsk behandling

Beroende på den underliggande orsaken kan vissa mediciner eller injektioner användas för att lindra symtom och förbättra nervfunktionen.

Kirurgi

I vissa fall kan kirurgisk behandling övervägas, särskilt om droppfoten beror på strukturella problem eller att nerver förminskats. Kirurgi kan bidra till att återställa funktionen och lindra symtomen.

Vanliga frågor

Är besvären permanenta?

Beroende på orsaken kan besvären vara antingen tillfälliga eller permanenta. Till exempel kan droppfot till följd av en temporär nervskada återhämta sig över tiden, medan en permanent skada på nervsystemet kan resultera i långvarig droppfot.

Vilka komplikationer kan uppstå?

Droppfötter kan medföra flera komplikationer, inklusive nedsatt balans och ökad risk för fall. Det kan även påverka personens förmåga att utföra vardagliga aktiviteter som att gå eller klättra i trappor. Dessutom kan muskelsvaghet eller obalans leda till överansträngning av andra muskler och smärta i benet eller foten.

Kan besvären förebyggas?

Det beror på besvärens underliggande orsak. Att undvika skador och hantera sjukdomar som kan påverka nervsystemet, som diabetes eller stroke, kan minska risken för droppfötter. För att förebygga droppfötter relaterat till kirurgi kan en noggrann bedömning av riskfaktorer och försiktighetsåtgärder vidtas under operationen för att minimera eventuell skada på nerverna.